14 02/2023

Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn

Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn Cao 540cm

Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn đang được các nghệ nhân tại  Đúc Đồng Tân Tiến  làm nguội, chỉnh sửa hoa văn chi tiết theo mẫu của Hội Đồng Thẩm Định Nghệ Thuật.

Quá trình thực hiện và hoàn thiên công việc:

Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến vô cùng vinh dự và tự hào được thi công và thực hiện các công trình tâm linh văn hóa. Đây sẽ là công trình mang ý nghĩa lịch sử đến muôn đời sau

Đúc Tượng Phật, Tượng Đài, Đồ thờ… tất cả đều là công việc tâm linh vô cùng quan trọng và ý nghĩa cần phải có tâm – có trí – có tài trong mỗi người thợ làm nghề đúc.

Đúc Đồng Tân Tiến luôn giữ lửa trong mình với tâm huyết đem hết sức mình làm những công việc ý nghĩa đưa nghề truyền thống từ tổ tiên phát triển vững mạnh, Tân Tiến đã rèn luyện học hỏi đưa công nghệ lò điện cảm ứng trung tần vào nấu luyện đồng đầu tiên, dù mới đầu còn khó khăn nhưng nay việc nấu luyện đồng bằng phương pháp mới đã thành công cho thấy chất lượng đồng rất tốt tất cả với mục đích làm công việc tâm linh thật trọn vẹn.