san-pham
Trụ sở: Khu Công Nghiệp, Thị Trấn Lâm , H. Ý Yên, T. Nam Định
P.201, chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0350 2246834 / 03503 823267
Mobile: 0917.026.368
Fax : 03503 953666
Emai: tantiennd@gmail.com
Đúc Đồng Tân Tiến

Address :P.201, chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email :tantiennd@gmail.com
Phone :Điện thoại: 0350 2246834 / 03503 823267
Mobile: 0917.026.368
Fax : 03503 953666

    Liên hệ với chúng tôi