san-pham

Quá Trình Đúc Tượng tại Xưởng
Quá Trình Đúc Tượng tại Xưởng Đúc Đồng Tân Tiến luôn cố gắng đem hết tâm huyết và kinh nghiệm và nỗ lực học hỏi làm tốt hơn trong...
Xem thêm

Lễ Đúc Tượng Phật Thích Ca
Lễ Đúc Tượng Phật Thích Ca, Ngày 27/01/2021 Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến long trọng thực hiện tổ chức buổi lễ. Lễ đúc tượng được diễn ra sau quá trình đắp mẫu – làm khuôn đất...
Xem thêm

Lễ Đúc Tượng Các Vị Tiền Bối Cách Mạng an vị tại Tân Trào Tuyên Quang
đúc đồng tân tiến thực hiện công trình đúc tượng các vị tiền bối cách mạng an vị tại tân trào tuyên quang
Xem thêm

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình
Đúc Đồng Tân Tiến vinh dự là đơn vị thi công cụm Tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình là công trình mang tầm vóc quốc gia...
Xem thêm

Lễ Đúc Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nhân Dân Quảng Bình
Đúc đồng tân tiến vinh dự là đơn vị đúc đồng truyền thống thi công đúc tượng đài bác hồ với nhân dân Quảng Bình...
Xem thêm