san-pham

Nghề đúc đồng là gì? Nên nấu chảy đồng bằng lò điện hay lò than truyền thống?
Nghề đúc đồng là gì? Nên nấu chảy đồng bằng lò điện hay lò than truyền thống?
Xem thêm

Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng long trong được tổ chức Lễ Đúc Tượng vào ngày 4/12/2023 dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Bình. Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng...
Xem thêm

Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn
Ngày 7/3/2023 ( ngày 16/2/ ÂL), chọn được ngày lành tháng tốt, Công Ty TNHH CKĐ Tân Tiến hoan hỷ hoàn thiện và lắp đặt Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn bằng đồng cao 540cm với trọng lượng...
Xem thêm

Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn
Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn Cao 540cm Đúc Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn đang được các nghệ nhân tại  Đúc Đồng Tân Tiến  làm nguội, chỉnh sửa hoa văn chi tiết theo mẫu của...
Xem thêm

Lễ Gia Trì Đúc Tôn Tượng Tam Thế Phật Và Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Lễ Gia Trì Đúc Tôn Tượng Tam Thế Phật Và Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Ngày 13 tháng 11 năm 2022, Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến cùng toàn thể Cán bộ CNV Tập đoàn T&T...
Xem thêm