san-pham

Lễ Đúc Tượng Các Vị Tiền Bối Cách Mạng an vị tại Tân Trào Tuyên Quang
đúc đồng tân tiến thực hiện công trình đúc tượng các vị tiền bối cách mạng an vị tại tân trào tuyên quang
Xem thêm

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình
Đúc Đồng Tân Tiến vinh dự là đơn vị thi công cụm Tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình là công trình mang tầm vóc quốc gia...
Xem thêm

Lễ Đúc Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nhân Dân Quảng Bình
Đúc đồng tân tiến vinh dự là đơn vị đúc đồng truyền thống thi công đúc tượng đài bác hồ với nhân dân Quảng Bình...
Xem thêm

Công Ty Đúc Đồng Tân Tiến Lắp Đặt Tượng Đài Lê Quý Đôn An Vị Tại Tỉnh Lai Châu
đúc đồng tân tiến đúc tượng đài lê quý đôn an vị tại thành phố lai châu
Xem thêm

Đúc Đồng Tân Tiến – Mang Nét Đẹp Truyền Thống Hòa Nhập Cùng Thời Đại
Đúc đồng Tân Tiến thuộc làng nghề đúc đồng truyền thống Vạn Điểm – Ý Yên Nam Định – nơi được coi là cái nôi của nghề đúc đồng Việt Nam với tuổi đời hơn 900 năm.  Nổi Bật...
Xem thêm