san-pham

Dịch vụ tranh đồng nghệ thuật

Tranh đồng nghệ thuật

1. Chế tác các loại tranh, đĩa đồng: tranh đồng, đĩa đồng theo yêu cầu, số lượng, giá cả.
2. Chế tác: Huy hiệu,Quốc huy, phù hiệu, huân huy chương cho các đơn vị, QDND, CAND, lOGO doanh nghiệp, Cúp vàng, quà tặng doanh nghiệp, biển chức danh…
3. Chế tác theo yêu cầu: mẫu mã, kích thước, số lượng.

-Các loại tranh:
+Tranh đồng: tranh chữ :chữ tâm ,chữ nhẫn ,chữ phúc lai thành , chữ đức…
+ Tranh phong cảnh: mai hóa rồng, mã đáo thành công, tranh đồng quê…
+Tranh phong thủy: Cửu ngư, mã đáo thành công, tứ quý, tranh long phượng, tranh chữ Phúc 5 dơi, Tranh phật, Tranh hồ sen, Tranh cá chép, Tranh trống đồng, Mâm Phúc Lộc Thọ, Mâm Long Ly Quy Phượng, …