08 03/2023

Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn

Ngày 7/3/2023 ( ngày 16/2/ ÂL), chọn được ngày lành tháng tốt, Công Ty TNHH CKĐ Tân Tiến hoan hỷ hoàn thiện và lắp đặt Tượng Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn bằng đồng cao 540cm với trọng lượng gần 12 tấn an vị tại quảng trường huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đúc đồng Tân Tiến vô cùng vinh dự và tự hào là đơn vị được tin tưởng giao trách nhiệm thực hiện thi công các công trình biểu tượng mang tầm Quốc Gia. 

Tượng đài Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn sẽ là biểu tượng trường tồn xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc 

Đúc Tượng Phật, Tượng Đài, Đồ thờ… tất cả đều là công việc tâm linh vô cùng quan trọng và ý nghĩa cần phải có tâm – có trí – có tài trong mỗi người thợ làm nghề đúc. Đúc Đồng Tân Tiến luôn giữ lửa trong mình với tâm huyết đem hết sức mình làm những công việc ý nghĩa đưa nghề truyền thống từ tổ tiên phát triển vững mạnh, Tân Tiến đã rèn luyện học hỏi đưa công nghệ lò điện cảm ứng trung tần vào nấu luyện đồng đầu tiên, dù mới đầu còn khó khăn nhưng nay việc nấu luyện đồng bằng phương pháp mới đã thành công cho thấy chất lượng đồng rất tốt tất cả với mục đích làm công việc tâm linh thật trọn vẹn.