21 02/2021

Lễ Đúc Tượng Phật Thích Ca

Lễ Đúc Tượng Phật Thích Ca, Ngày 27/01/2021 Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến long trọng thực hiện tổ chức buổi lễ.

Lễ đúc tượng được diễn ra sau quá trình đắp mẫu – làm khuôn đất vô cùng cẩn thận và xét duyệt. Đúc Đồng Tân Tiến đã chuẩn bị rất cẩn thận các khâu kỹ thuật và các công việc cho buổi lễ như Lễ, Phông chữ, Rạp… để mong muốn buổi lễ thành công tốt đẹp.

Quá trình thực hiện buổi Lễ đúc Tượng:

 

 

lễ đúc tượng phật Thích Ca
Lễ đúc tượng phật Thích Ca
lễ đúc tượng phật Thích Ca
Quá trình nấu luyện đồng tại xưởng đúc
lễ đúc tượng phật Thích Ca
Giai đoạn rót đồng vào khuôn Tượng Ngài
lễ đúc tượng phật Thích Ca
Giai đoạn rót đồng

lễ đúc tượng phật Thích Ca

Đúc Tượng Phật, Tượng Đài, Đồ thờ… tất cả đều là công việc tâm linh vô cùng quan trọng và ý nghĩa cần phải có tâm – có trí – có tài trong mỗi người thợ làm nghề đúc. Đúc Đồng Tân Tiến luôn giữ lửa trong mình với tâm huyết đem hết sức mình làm những công việc ý nghĩa đưa nghề truyền thống từ tổ tiên phát triển vững mạnh, Tân Tiến đã rèn luyện học hỏi đưa công nghệ lò điện cảm ứng trung tần vào nấu luyện đồng đầu tiên, dù mới đầu còn khó khăn nhưng nay việc nấu luyện đồng bằng phương pháp mới đã thành công cho thấy chất lượng đồng rất tốt tất cả với mục đích làm công việc tâm linh thật trọn vẹn.