06 11/2020

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình là công trình có giá trị văn hóa và ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện lòng kính yêu sâu sắc của nhân dân Quảng Bình với Bác Hồ.

Đúc Đồng Tân Tiến vô cùng vinh dự và tự hào là đơn vị được các ban ngành lãnh đạo và nhân dân tin tưởng giao thực hiện đúc cụm Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nhân Dân Quảng Bình.

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình
Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình

Một số hình ảnh thực hiện công trình mang tầm vóc Quốc Gia:

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình
Tổng duyệt cụm Tượng đài Bác Hồ với Nhân Dân Quảng Bình

Hoàn Thành Tượng Đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nhân Dân Quảng Bình

cụm tượng đài bác hồ với nhân dân Quảng Bình
Tượng đài bác hồ với nhân dân Quảng Bình
Tượng đài bác hồ

 

Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến vô cùng vinh dự, tự hào là đơn vị được đảm nhiệm công việc linh thiêng đúc tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Buổi Lễ đúc tượng đã diễn ra thành công tốt đẹp trước sự chứng kiến của toàn bộ lãnh đạo và nhân dân. Đúc Đồng Tân Tiến luôn cố gắng rèn luyện học hỏi đem hết tâm – trí – tài ra để làm công việc linh thiêng ý nghĩa.