03 10/2019

Công Ty Đúc Đồng Tân Tiến Lắp Đặt Tượng Đài Lê Quý Đôn An Vị Tại Tỉnh Lai Châu

Ngày 30/09/2019 Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công Ty TNHH CKĐ Tân Tiến đã có mặt tại Thành Phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu để tiến hành lắp dựng Tượng đài Nhà Bác Học Lê Quý Đôn.

 

Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến vô cùng vinh dự và tự hào là đơn vị được đảm nhiệm công việc linh thiêng đúc tượng nhà Bác Học Lê Quý Đôn. Đúc Đồng Tân Tiến luôn cố gắng rèn luyện học hỏi đem hết tâm – trí – tài ra để làm công việc linh thiêng ý nghĩa