Tượng đài công nhân mỏ TD02

Chất liệu: Đồng Thanh Thiếc
Tỷ lệ :85% Đồng + 9% Thiếc + 3% Chì +2% kẽm + 1% Ni ken
Mầu sắc: như ảnh bên (tuỳ chọn)
Kích thước: tuỳ chọn
Khối Lượng: tuỳ chọn
Nếu là hàng đặt
Thời gian:Tuỳ theo khối lượng của tường sản phẩm

Đang cập nhật !

Đang cập nhật !