14 05/2019

Lễ Rước Tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc về an vị tại TP Sơn La